Velikost izdelkov

Največja dimenzija reza 1200x 900 mm.

Največja širina plošče, ki se gre v stroj znaša 1300mm, venda se lahko reže samo do širine 1200mm

Največje debelina ki ge v stroj 200 mm (graviranje na stranico škatle)

Razporeditev elementov:

Končno rasporeditev kosov praviloma opravim sam. Tako se pred rezanjem izognem vidnim napakam na lesu. Kose praviloma postavim tako, da vlakna tečejo vzporedno z daljšo stranico.

Razporeditev lahko opraviš tudi sam, še posebaj kadar potrebuješ hiter preračun. Upoštevaj pa :

  • minimalni razmik med elementi 1-3mm
  • za vsako izbrano debelino in material v svojo datoteko.
  • Datoteko poimenuješ na primer: ime bukev 6 mm , ime breza 4mm
  • v kolikor je mogoče risbo narišeš v merilu 1:1
  • kotiraš eno mero. Na primer najdaljšo vodoravno ali navpišno stranico, ali narišeš kvadrat 10×10 mm in pripišeš 10 mm

Shopping Cart
REPLIKATOR - Unikatni leseni izdelki